trong tù

 • Bởi Mắt Bão
  25/12/2014
  0 phản hồi

  Trại giam một Chúa nhật
  /Đêm Noel nhớ nhà
  /Tôi nhớ người sinh trên máng cỏ
  /Lại nhớ về Thích Ca
  /Nhớ Lão Trang, Khổng Mạnh
  /Các Mác và Ala …

  Bởi Mắt Bão
  20/07/2014
  1 phản hồi

  Cuộc thăm nuôi ít ỏi của gia đình nhanh chóng qua đi, cán bộ trại giam nhanh chân đưa cha tôi vào, gia đình đành chia tay ông, anh em chúng tôi đã dặn cha cứ hãy viết thư về cho gia đình, họ có không gửi cũng chẳng sao, chỉ thể hiện sự bất lương của họ cho mọi người biết chế độ độc tài thối nát của Cộng sản. Chúng tôi từ biệt cha lần cuối vừa lúc cơn mưa vừa tạnh hạt.