Trọng Thủy

 • Bởi Innova
  27/11/2012
  0 phản hồi
  trongthuymychau.jpg

  Thằng Tàu nó đến nước ta.
  Nó Hốt Tất Liệt chẳng tha thứ gì.
  Nhân dân muốn đuổi chúng đi.
  Nhà nước ngăn cản nó thì…Thoát… Hoan.
  Mấy em ngơ ngác, hiền ngoan.
  Hoa Quốc… Phong phát là làm… Bí thơ.
  Mấy cô gái đẹp non tơ.
  Nó Càn Long phát tơ hơ quả bầu.
  …Còn như Bác Nguyễn Đình Đầu.
  Bác Hồ Cương Quyết thì sầu quanh năm.
  Đỗ Trung Quân mặt hằm hằm.
  Đang mài Các…Mác đòi băm Cẩm Hào.
  Vậy mà có đứa hô hào.
  Tồng chí Bình Cận… ra chào… hảo lơ.

  Bởi Nguyễn Nghĩa
  Mar 19, 2012
  2 phản hồi

  Nếu chúng ta cùng nhau hình dung rằng, những chiến binh của tinh thần bành trướng Trung Quốc suốt hơn 4.000 nghìn năm qua không ngơi nghỉ trong mưu đồ xâm lược Việt Nam, xâm lược Đông Nam Á. Họ luôn đứng sát biên giới Việt Nam, lãnh hải Việt Nam.

  Hôm nay, tinh thần bành trướng, ý chí xâm lược ấy, thể hiện trong âm mưu ăn cướp hoàn toàn Biển Đông của Việt Nam, trong âm mưu liên tục làm suy yếu, làm kiệt quệ Việt Nam.

  "Con ngựa thành Troia" hôm nay, của các chiến binh bành trướng Trung Quốc này, chính là sự khuyến khích ĐCS VN tiếp tục đi theo Chủ nghĩa Mác Lê Nin với các khẩu hiệu to lớn, đẹp đẽ về cách mạng vô sản toàn thế giới, về sự tất thắng của giai cấp công nhân, về công bằng xã hội kiểu " Tất cả cùng nghèo khổ" trước khi tiến đến " Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu",...

  Các chiến binh bành trướng Trung Quốc này được trang bị 1 bộ áo giáp đa năng, 1 vũ khí làm lơi là ý chí cảnh giác của những người dân Việt Nam yêu nước.

  Bộ áo giáp này, vũ khí thần thánh này của các chiến binh bành trướng Trung Quốc, chính là chính sách Việt Nam thân Trung Quốc, với nội dung 16 chữ, 4 điều tốt mà Trung Quốc đã tặng cho các lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam.