trốn họp

  • Bởi Admin
    29/06/2010
    0 phản hồi

    Nhân sự kiện biểu quyết ĐSCT như đã trình bầy ở trên, ta thử bàn về hai trong số những cái xấu xí của người Việt xem sao. Khốn nỗi hai cái xấu xí này, phần lớn lại rơi vào tầng lớp có học, được hưởng thụ đời sống văn minh nhất ở Việt Nam. Đó là thói quen trốn họp và bệnh lười vỗ tay.