trỗi dậy một cách hòa bình

 • Bởi Nguyễn Nghĩa
  Dec 24, 2010
  10 phản hồi

  Đối với Việt nam, Trung quốc đang thực hiện chính sách nhà Tần dùng để thôn tính các nước thời chiến quốc:” nước xa thì liên kết hữu hảo,nước gần thì o bế , chiếm đất ”

  Thế nhưng thế giới ngày nay đã khác xa thế giới thời chiến quốc thời nhà Tần. Thế giới ngày nay với Hoa kỳ, Pháp , Đức, Anh, Nhật bản .. là những cường quốc văn minh hơn Trung quốc, giầu có hơn và quân sự mạnh hơn Trung quốc. Ngày xưa vì có quân đội hùng mạnh mà nhà Tần làm mưa làm gió trên chính trường 7 nước thời chiến quốc. Ngày nay Trung quốc đã bẽ mặt khi ngang ngược cho Biển đông là lợi ích cốt lõi của mình, khi chống phá lễ trao giải Nobel hòa bình.

  Nếu ở Trung quốc, những người trọng giá trị phổ quát về quyền con người như Lưu Hiểu Ba có tiếng nói trên chính trường, thì lúc đó thế giới có quyền tin vào người trung quốc, có quyền tin vào tinh thần trách nhiệm của họ trước vận mệnh nhân loại.

  Đó cũng là những biểu hiện để Việt nam có thể tin rằng: ở Trung quốc, chủ nghĩa bành trướng Đại Hán có thể kiểm soát được và Trung quốc đang mong muốn trỗi dậy một cách hòa bình.