trò lố

 • Bởi Admin
  01/01/2017
  4 phản hồi

  Nghĩ lại, thấy đất nước ngày nay còn có nhiều trò lố hơn thời thực dân phong kiến ấy chứ. Nhưng tiếc là không ai viết nên truyện, dựng thành phim. Cả năm thì nhiều chuyện không thể kể hết, chỉ lược qua một vài chuyện trong tháng cuối năm để thấy được "trò lố" thời nay nó thế nào.

  Bởi Admin
  07/09/2011
  1 phản hồi

  Có tháng trò lố thì cũng có “tuần trò lố”. Đó là tuần lễ an toàn vệ sinh thực phẩm. Từng đoàn, từng đoàn đi kiểm tra các doanh nghiệp. Lập biên bản, phạt hành chính, ký giấy cam kết… rồi đâu lại hoàn đó. Ngộ độc vẫn ngộ độc, thịt thối vẫn thối, rau nhiễm hóa chất vẫn đầy hóa chất. Không hiểu nổi toàn đỉnh cao trí tuệ mà suy nghĩ luẩn quẩn như gà mắc tóc. Pháp luật đâu không dùng đến? Một năm 52 tuần các ông bảo vệ người dân 1 tuần, phát động tùm lum, đó không là trò lố thì là cái gì?

  Bởi Admin
  21/08/2011
  8 phản hồi

  Người ta có thể không đồng tình, có thể phản đối các cuộc biểu tình yêu nước, nhưng gọi biểu tình yêu nước là những trò lố là xúc phạm nghiêm trọng đến những người yêu nước, xúc phạm ngay cả chính quyền Hà Nội.