trở lại

  • Bởi Mắt Bão
    16/10/2013
    0 phản hồi

    Cuộc sống trao cho bạn nhiều thứ quý giá, nhưng khắc nghiệt thay, cuộc sống cũng làm cho lắm người trăn trở. Sau nỗi vui mừng được trả tự do, những phạm nhân phải đối mặt với vô vàn khó khăn để hòa nhập lại cuộc sống.