tro cốt phi công

  • Bởi Sapphire
    15/05/2015
    8 phản hồi

    Ngày nay, khi Việt Nam ngày càng tụt hậu về vật chất và văn hóa so với thế giới, những bloger, Facebooker có ảnh hưởng, những người có lương tri, những người quan tâm đến xã hội, đất nước cần phải đóng vai trò tích cực của mình để thúc đẩy đám đông lan tỏa điều tốt đẹp và phê phán, đấu tranh với điều xấu. Tuy vậy mỗi chúng ta cần phải chậm lại một chút để chiêm nghiệm, để thu nhận, tìm thêm thông tin để tiếp cận đúng sự thật. Và trên đó nữa là một suy nghĩ bao dung, tích cực. Khi đó “đám đông” của mạng xã hội sẽ là một đám đông thông minh, nhân văn và đầy sức mạnh.