Trịnh Khả Nguyên

 • Bởi Admin
  05/07/2018
  0 phản hồi

  Lã Bất Vi khi xưa bên Tàu cho rằng “buôn vua” là cách làm giàu lớn nhất trong các cách buôn. Suốt một đời, ông theo đuổi kế sách nầy. Ông đã nghĩ đúng. Ông đã thành công. Nhưng oái ăm “tác phẩm” của ông lại giết ông. Nếu Lã Bất Vi sống lại có buôn đất không thì không chắc, nhưng hậu duệ của ông thì chắc chắn có đấy.

  Bởi Mắt Bão
  20/11/2014
  0 phản hồi

  Ai đã học, học chữ, học nghề thì phải nên biết ơn những người đã dạy mình. Tôi, từ ngày đầu đi học đến bây giờ, đã học trong trường học, trong trường đời với nhiều thầy- cô, với những vị đáng kính trong gia đình,xin gọi chung là các Thầy. Những gì tôi biết hôm nay là nhờ công của các vị, nhân ngày 20.11 kính bày tỏ lòng biết ơn các Thầy.
  Kỹ niệm về thời đi học thì rất nhiều, một bài viết ngắn nầy không thể kể hết được , chỉ ghi lại vài điều. Trong thời đi học có những điều nhớ như in, lại có những điều học trước quên sau. Nhưng có như thế mới là... học trò .

  Bởi Admin
  06/05/2011
  3 phản hồi
  baocong2.jpg

  Ông Bao Thanh Thiên là ông tòa đội mũ cánh chuồn, mặc áo thụng của chế độ vương quyền hồi “cổ lai hy”, mà lại có được đặc tính của một ông tòa của thời nhà nước pháp quyền. Ngược lại, có những ông tòa mặc âu phục, thắt cờ ra vạt thời pháp quyền hẳn hoi mà xử án theo kiểu vương quyền thời Trung cổ. Ước gì mỗi ông tòa đều như ông Bao Thanh Thiên thì đâu có những bản án oan sai. Còn cái ông “Bao cao su” thì không biết là Thẩm phán của thời nào.