tricanada

  • Bởi Admin
    01/08/2010
    1 phản hồi

    Trên đây là những dòng chữ mà tôi và các bạn thường thấy từ những tuyên cáo vớ vẩn của một nhóm người tự xưng là Yêu Nước. Một người trình độ trung bình nếu chịu động não, suy nghĩ chút xíu thì sẽ thấy ngay đây là những sáo từ rỗng tuếch. Đọc tới đọc lui chỉ thấy họ la làng, chống đối Nghị Quyết 36, văn hóa vận gì đó. Họ cho là bọn CS sắp sửa tràn ngập, nhuộm đỏ và take control [chiếm quyền kiểm soát] tại nơi mà họ sinh sống. Quá vô lý!