trào phúng

 • Bởi Admin
  26/12/2015
  0 phản hồi

  Không chỉ thơ tình, mà trong lục bát trào phúng, Bành Thanh Bần cũng hay sử dụng nghệ thuật so sánh, và ông đã sử dụng rất thành công. Với hình thức nghệ thuật này, hình ảnh ti tiện, rẻ tiền của ông Tổng Bí hiện lên một cách đậm nét thông qua tính cách cô gái làng chơi, trong bài Ông Là Ca Ve

  Bởi Hồ Gươm
  13/03/2014
  0 phản hồi

  Tất nhiên là Kinh tế thì mình có thể CHƯA BẰNG người ta, CHƯA không có nghĩa là sẽ không bao giờ bằng, cứ cái theo đà tăng trưởng Bất động sản và Chứng khoán của VN mình thì 1000 năm nữa CHẮC CHẮN mình bẳng hoặc hơn bọn ĐỨC ...BÂY GIỜ. Tôi chắc chắc cmnl với các bạn, ai thích CÁ bao nhiêu tôi nhận hết!

  Bởi Admin
  20/02/2014
  1 phản hồi

  Giáo dục bọn Tư bản đúng là có vấn đề, lo an toàn đâu đâu trong khi ở VN mình chi lo mua cái ô tô mà đi còn lắp ráp thế nào thì thuộc cái bọn nhà máy chứ liên quan đêk gì? Cái kiểu giáo dục ấy thì sớm muộn chúng mày cũng GIÃY CHẾT thôi con ạ!

  Bởi Admin
  10/01/2012
  0 phản hồi

  Đề cập đến văn chương, chúng ta không thể nào bỏ qua nền thi ca bình dân mà ca dao là một trong những thể loại quen thuộc nầy. Từ lâu, ca dao đã đi vào lòng dân tộc và ca dao trào phúng là ca dao nói về những nét trào phúng, hài hước, bông đùa, hóm hinh, dí dỏm trong kho tàng văn chương bình dân của tiếng Việt ta.