Tranh chấp Biển Đông

 • Bởi Bắc Phong
  04/04/2012
  0 phản hồi

  Trung Quốc đơn phương ra lệnh cấm đánh cá / trong vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam (!) / đem tàu lớn với lính tuần tra có súng ống / chặn bắt uy hiếp cướp đoạt tài sản / bắt cóc ngư dân ta / xong đòi tiền chuộc

  Bởi Hồ Gươm
  29/03/2012
  0 phản hồi
  Chủ đề: Thế giới

  Lãnh đạo 10 nước Đông Nam Á sẽ họp Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 20 tại thủ đô Cam Bốt trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng Tư. Trong một bản thông cáo công bố hôm nay, 29/03/2012, Bộ Ngoại giao Philippines đã tiết lộ các vấn đề sẽ được Tổng thống nước này đề cập đến với các đồng nhiệm, trong đó hồ sơ Biển Đông là một trong những ưu tiên.

  Bởi Nguyễn Nghĩa
  Jan 19, 2012
  3 phản hồi

  Tựu trung lại, 5 điểm trên, mục đích của Hoa Kỳ trong giai đoạn này là hợp tác với Trung Quốc, nhưng hợp tác trên thế mạnh. Bao vây Trung Quốc, nhưng bao vây bằng lưới thưa, đủ để Trung Quốc khó chiụ, nhưng chưa đủ để Trung Quốc gây chiến tranh.

  Đây là chiến lược khôn ngoan khi Hoa Kỳ vẫn chưa thuyết phục được Iran từ bỏ chương trình hạt nhân, khi Trung Đông vẫn còn nhiều yếu tố bất ngờ với Hoa Kỳ, khi kinh tế Hoa Kỳ vẫn chưa phục hồi hẳn.

  Chiến lược này đủ để ủng hộ các nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại Biển Đông như Philippine, Việt Nam vẫn cảm thấy hậu thuẫn của Hoa Kỳ sau lưng. Chiến lược này đủ để Trung Quốc phải cân nhắc mỗi khi ra 1 quyết định về bành trướng tại Biển Đông. Họ phải tính đến yếu tố Hoa Kỳ.
  Đây là 1 chiến lược của 1 giai đoạn, không phải là chiến lược dài hạn.
  Khi lợi ích của Hoa Kỳ ở Biển Đông không chỉ là an ninh hàng hải mà được đo bằng số lượng các thùng dầu hỏa do các công ty Hoa Kỳ khai thác ở Biển Đông ở vào 1 số lượng thuyết phục, khi đó Hoa Kỳ sẽ có chiến lược cứng rắn hơn.

  Pages