Trần Thanh Cảnh

  • Bởi Admin
    01/02/2018
    0 phản hồi

    Cá chép sông rán giòn! Chả là nhà tôi gần sông Đuống, thỉnh thoảng mua được mớ cá sông của dân vạn chài. Về rán vàng lên… Ôi. Cá chép sông béo mầm mà rán giòn lên thì thơm điếc mũi hàng xóm! Tôi quay ra bảo con mèo, mày trông nhé, tao qua hàng lấy bia về rồi ta cùng nhậu! Lấy được bia về đến nhà thì, ôi thôi, chỉ còn cái đĩa không! Và bạn mèo vàng thân mến đã lặn mất tăm… Nhưng được cái mèo thuộc giống hổ, nên mau quên. Sau khi tiêu hóa hết con cá chép sông ngon thơm, đói bụng, hắn lại về. Khoan thai đĩnh đạc đi vào phòng ăn, ngoeo ngoeo… có gì ăn chưa nhỉ? Như chưa từng có chuyện gì xảy ra! :))