Trần Quang Thành

 • Bởi Admin
  15/10/2017
  0 phản hồi

  Hôm thứ Bảy 14/10/2011 nhân dân xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức ngoai thành Hà Nội lại họp mặt biểu thị quyết tâm chiến đấu chống giặc nội xâm tham nhũng cướp đoạt ruộng đất - Khẳng định ý chí không khuất phục - không tự thú - không đầu thú trước sự đe dọa khủng bố trắng của bạo quyền Hà Nội!

  Bởi Admin
  06/08/2014
  3 phản hồi

  Câu chuyện tái cơ cấu là thế này: Bây giờ bản chất của quyền lực chính trị là người ta phải giữ ghế. Nhưng mà hứa tự do dân chủ cho nhân dân. Nếu bây giờ nhân dân càng tự do dân chủ thì đảng cộng sản lãnh đạo độc tài lại càng sợ mất chỗ, thế thì làm thế nào để thực hiện đây? Hầu như nguyên lý căn bản không thể xử lý được mâu thuẫn này, đó là điều thứ nhất.