Trần Minh Thảo

 • Bởi Mắt Bão
  25/11/2013
  0 phản hồi

  Như vậy mấu chốt tác động đến công cuộc bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, xã hội dân sự v.v. là chủ trương Hán hoá đội lốt chủ nghĩa này, tư tưởng nọ ghi trong Hiến pháp mới.

  Ấn nút thông qua là nhiệm vụ trọng đại nhằm luật hoá cam kết của hai đảng Trung Việt. Đảng đã giao nhiệm vụ luật hoá các cam kết với Trung Hoa vĩ đại thì đảng viên trong Quốc hội cứ thế mà ấn nút… thông qua.

  Bởi Admin
  18/01/2012
  0 phản hồi

  Ngắn gọn thì thế này: đầu thế kỷ 20, nhà Duy tân Phan Châu Trinh và các đồng chí chủ trương cuộc vận động, nay gọi là “diễn biến hòa bình”, để giành độc lập dân tộc và kiến tạo dân chủ, giàu mạnh cho Việt Nam. Cuộc vận động ấy có tên là phong trào Duy Tân-Đông kinh nghĩa thục và cũng bị nhà nước đương thời đàn áp khốc liệt. Cùng thời, nhà cách mạng nông dân vô sản Hồ Chí Minh chủ trương dùng bạo lực vũ trang để giành độc lập dân tộc và kiến tạo dân chủ xã hội chủ nghĩa (cách mạng vô sản). Nhà nước thực dân-phong kiến thì quyết giữ nguyên hiện trạng.

  Bởi Hồ Gươm
  12/08/2010
  0 phản hồi

  Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết của anh Nguyễn Văn Khương và rất nhiều cái chết khác, những oan trái khác trong cả nước liên quan đến ‘công cụ sắc bén’ của Đảng là gì? Câu hỏi này đụng chạm đến nhiều ‘vấn đề’ trong đó có vấn đề bao trùm: quan hệ xã hội kiểu chủ tớ, chính trị chuyên chính, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phát triển bền vững, quyền làm chủ đất nước của người dân, có cả vấn đề quan hệ Việt-Trung... Khi trả lời phỏng vấn đài, báo nước ngoài, người thân của nạn nhân Nguyễn Văn Khương đã bộc bạch: đông người tham gia là vì bị ức chế lâu ngày mà không chỉ với cảnh sát giao thông.

  Bởi tqvn2004
  10/07/2009
  0 phản hồi

  Các ông chủ mới chiếm hữu những gì các ông chủ cũ đã chiếm hữu và như những ông chủ cũ, họ cũng làm mọi cách để không ai có thể làm một cuộc lật đổ chủ tớ khác. Đó là truyền thống của các cuộc khởi nghĩa nông dân (cả ở Trung Quốc và Việt Nam). Và vì các cuộc khởi nghĩa ấy chỉ là cuộc lật đổ trật tự chủ tớ nên những thành phần đi kháng chiến nhằm đến các mục tiêu khác như là độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, phẩm giá dân tộc, xã hội tự do, dân chủ, văn minh, tiến bộ…không có chỗ đứng quan trọng nào trong quyền lực vì những người ấy được cho là ‘hữu khuynh’, ‘thỏa hiệp’, ‘đầu hàng giai cấp’, ‘không vững vàng’, ‘xét lại chống đảng’…, đe dọa vị thế thống trị của các ông chủ mới.