Trần Lưu Sinh

  • Bởi Khách
    26/12/2010
    0 phản hồi

    Ngày nảy ngày nay, vào khoảng niên hiệu Côm-mu-nit thứ 60. Ở làng An-na-mit (Annamite), xứ In-đo-chin (Indochine), có một đôi vợ chồng rất là tâm đầu ý hiệp, chồng tên là Lếnh, vợ gọi là Phếnh. Chồng làm ở Ban Sư Gia của tộc họ. Vợ là giáo viên ở xóm giữa trong làng. Họ rất chăm chỉ làm việc, nhất nhất tin nghe theo lời của các chức sắc, không bao giờ so kè hơn thiệt với ai, đúng như lời dạy "sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Chè-men Lếch (Chairman Lake)". Mặc dù đời sống gia đình còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng họ cũng sống hạnh phúc.

    * * *