Trần Hoàng Lan

 • Bởi Admin
  04/01/2013
  1 phản hồi
  trau.jpg

  Người dân "không còn cách nào khác" là phải vui mừng, hy vọng. Nhưng thật khôi hài, sau những lần sửa đi sửa lại, hiến pháp đầu tiên của nhà nước cộng sản là hiến pháp 1946 lại được chính những người đã từng là những cán bộ cấp cao của đảng cộng sản đánh giá là hiến pháp tiến bộ nhất. Còn hệ thống pháp luật xây dựng trên nền của các hiến pháp được sửa đổi đó thì được các cán bộ cao cấp ngành tư pháp nhận xét là "Pháp luật ở Việt Nam xử đúng cũng được mà xử sai cũng được", "Việt Nam có một rừng luật nhưng lại chuyên sử dụng luật rừng", "Luật pháp ở Việt Nam biến con khủng long thành con thạch sùng dễ như bỡn"...

  Bởi Admin
  02/11/2012
  3 phản hồi

  Các lãnh đạo đảng, nhà nước thì cứ theo nhiệm kỳ mà làm, tuổi cao thì nghỉ. Có ông bất tài gia đình có liên quan tới tham nhũng như ông Nông Đức Mạnh vẫn làm Tổng Bí thư tới hai khóa liền. Gần đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với tội lỗi ghi kín cả 313 trang A4 vẫn yên vị hai nhiệm kỳ liền. Ngoài "chóp bu", những ông khác trong Bộ Chính trị nếu sai lầm không thuộc loại đòi "đa nguyên đa đảng, cải cách thể chế" như ông Trần Xuân Bách thì dù có tội "tày đình" vẫn được bao che, ém nhẹm.