Trần Giang

 • Bởi Admin
  02/10/2015
  0 phản hồi

  Thực tế, nợ xấu không hề giảm đi nhiều mà chủ yếu được chuyển vào “kho” VAMC. Nếu lấy con số 465.000 tỷ đồng vào tháng 9/2012 thì đến nay, nợ xấu hệ thống ngân hàng thực tế chỉ giảm khoảng 94.687 tỷ đồng.

  Bởi Khách
  05/11/2012
  3 phản hồi

  Chiến thắng của ông Dũng trọn vẹn đến độ ý định giựt các bộ Quốc Phòng, Ngoại Giao, và Công An ra khỏi tay thủ tướng cũng không thành. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ được gỡ gạc chút sĩ diện bằng việc cho chức năng gật đầu khi có thăng chức cho cấp tướng. Nhưng những ông tướng được đề cử vẫn đến từ bộ Quốc Phòng dưới quyền thủ tướng.