Trần Gia Thái

 • Bởi Admin
  25/10/2011
  5 phản hồi

  14h30 hôm nay (24.10.2011), những người khởi kiện đã đến Tòa án Nhân dân Đống Đa để gửi Đơn Khiếu nại lên Chánh án Tòa án Nhân dân Đống Đa về việc trả lại đơn kiện Đài PT & TH Hà Nội. Đoàn gồm 08 người: Luật sư Hà Huy Sơn, các vị: Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Văn Khải, Lê Dũng, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Việt Anh, Phương Bích, Thúy Hạnh. Dưới đây là toàn văn văn thư khiếu nại

  Bởi Admin
  22/10/2011
  7 phản hồi

  Nói là TAĐĐ nhưng thực ra mấy ai tin trong vụ này họ xem xét, xử lý độc lập. Chẳng ai lạ gì cái cách làm việc của tòa án bây giờ. Hẳn là 38 ngày ấy họ đã xin ý kiến chỉ đạo của tòa cấp trên, thậm chí của các quan chức, lãnh đạo ngoài hệ thống tòa án. Nhưng việc nhận đơn rồi trả đơn đều mang danh nghĩa của TAĐĐ nên cứ phải nói thế.

  Bởi Admin
  21/10/2011
  11 phản hồi

  Toà án Nhân dân quận Đống Đa trả lời chính thức: Toà trả lại HỒ SƠ vụ kiện vì "NGƯỜI KHỞI KIỆN KHÔNG CÓ QUYỀN KHỞI KIỆN". Lúc này, một cuộc biểu tình đang sắp sửa nổ ra, đòi CÔNG LÝ và đòi THANH DANH cho những người yêu nước Lương thiện, chính nghĩa.

  Bởi Khách
  13/10/2011
  6 phản hồi

  Một bài viết không chính danh, núp vào bóng tối, vào con số N84 để chửi rủa, vu vạ, vu khống chúng tôi đủ điều tàn tệ vô bằng cớ như ông N84 này đã làm: viết lách một cách phi pháp, phi văn hóa như thế, lẽ nào trang mạng của nhà văn Trần Nhương lại post lên? Kinh thay!

  Bởi Khách
  13/10/2011
  8 phản hồi

  Dụng ý của Trần Huyền Nhung nhằm chống lại những bài viết nói về thân nhân bất hảo của Trần Gia Thái, kẻ dùng truyền hình thóa mạ những người yêu nước.Một kẻ chống lại nhân dân mình, xỉ vả, bôi nhọ những người yêu nước trên truyền hình như Trần Gia Thái, kẻ đó liệu có tâm hồn đẹp không, có nhân cách tốt không ?

  Không, một trăm lần không ! Một kẻ chống lại dân tộc mình, chống lại đồng bào mình, làm tay sai cho ngoại bang như Trần Gia Thái không thể nào có một tâm hồn cao đẹp, tất nhiên không thể nào thành nhà thơ chân chính.

  Bởi Khách
  02/10/2011
  1 phản hồi

  Những động cơ phi văn học hầu như đang điều hành guồng máy nền văn học quốc doanh. Đấy là một tai họa cho đất nước : văn học chân chính đang bị xua đuổi khỏi đời sống xã hội, nếu còn những người làm thơ như ông TGT, ông Hùng Anh và còn người bình thơ như ông NSĐ

  Bởi Khách
  29/09/2011
  3 phản hồi

  Một người chưa biết viết câu văn tiếng Việt đơn giản, viết sai ngữ pháp, viết thật tối nghĩa, phản nghĩa, lủng củng như Trần Gia Thái, sao có thể lãnh đạo toàn ngành báo chí từ báo chữ, báo nói, báo hình của thành phố Hà Nội? Bó tay!

  Bởi Khách
  21/09/2011
  0 phản hồi

  Bằng sự đánh tráo hay-dở, thật-giả trong thưởng thức thơ kiểu này, hình như ông Hữu Thỉnh muốn xui bọn trẻ cứ làm thơ như Trần Gia Thái, chắc chắn sẽ được giải thưởng lớn? Có phải đây là thời cái dở lên ngôi, cái xấu lên ngôi, cái giả lên ngôi hay không thưa nhà thơ Hữu Thỉnh?