Trần Anh Thái

  • Bởi Admin
    26/05/2010
    10 phản hồi

    Trường hợp ngược lại, một ai đó trốn nghĩa vụ, chưa cần đến luật pháp, thì ngay lập tức họ đã bị cả làng lên án, xỉ vả, coi thường... Tôi đã chứng kiến một thanh niên con nhà khá giả trốn nghĩa vụ bị người yêu, khi đó đang là sinh viên đại học từ chối kết hôn. Xóm làng, họ hàng xa lánh đến mức anh ta xấu hổ quá phải bỏ làng tha hương... Vì sao vậy, vì người dân ở làng không chấp nhận những kẻ hèn nhát, ích kỷ, chỉ vun vén vụ lợi cho bản thân mình; mà ngược lại, họ luôn có ý thức tôn vinh tinh thần cộng đồng trượng nghĩa, gắn kết, dám xả thân, hy sinh khi đất nước bị xâm lăng. Những kẻ đào ngũ với người dân làng mặc nhiên bị coi là tha hóa về đạo đức, không phải là người có tư cách, người tốt... không thể chấp nhận. Họ đương nhiên bị lạc lõng giữa cộng đồng.