trái cây

  • Bởi Innova
    Aug 09, 2012
    3 phản hồi

    Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công bố 10 loại trái cây có giá trị kinh tế cao nhất nước, với các tiêu chí không chỉ thơm ngon, gần gũi mà còn đáp ứng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

    Từ khóa: