tốt đẹp

 • Bởi Mắt Bão
  17/03/2014
  0 phản hồi

  “Heal the word, make a better place…” – Michael Jackson (Heal The World)

  Chúng ta có thể làm thế giới này tốt đẹp hơn…

  Nghe thì có vẻ thật to tát và vĩ đại. Nghe thì có phải như bạn phải là một vị tổng thống, một sứ giả hòa bình, một người đạt giải Nobel hoặc cái gì đó đại loại “to tát và vĩ đại”, được cả thế giới hướng tới.

  Bởi Admin
  17/04/2013
  0 phản hồi
  tudotungcanh.jpg

  Một trong những đức tính tôi luôn có dịp nhận thấy ở người Việt Nam, đó là họ có một niềm tin đặc biệt tích cực vào tương lai. "Mười năm nữa, mọi thứ sẽ tốt hơn", bạn có thể nghe ví dụ như vậy. Hoặc thỉnh thoảng: "Năm năm nữa mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn" hay "Hai mươi năm nữa mọi thứ sẽ tốt hơn lên."