tổng bí thư

  • Bởi tqvn2004
    26/06/2009
    0 phản hồi

    Nhập nhằng giữa các vai trò và tranh thủ quảng cáo! Chắc báo chí cách mạng muốn tạo hình ảnh những ông vua vi hành tìm hiểu cuộc sống của nhân dân ngày xưa đây!

    Pages