Tôi và Sứ Quán

 • Bởi Admin
  16/04/2019
  0 phản hồi

  Bạn Phong Pham phân tích: ''Một tấm bị lỗi thì có thể do vô ý, đằng này 2 tấm đều bị lỗi ở 2 vị trí khác nhau nhưng lại hữu ý lỗi ngay con mắt, rõ ràng họ cố tình làm như vậy. Thật sự không còn gì để tả''.

  Bởi Admin
  18/09/2016
  1 phản hồi

  Chúng tôi muốn thông báo đến quý vị về cuộc biểu tình chống tình trạng lạm thu đã được phép tổ chức và sẽ xảy ra trước Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Kennedyallee 54, 60596 Frankfurt am Main, ngày Chủ Nhật 25/09/2016 Từ 14h đến 17h.