tội ngoại tình

  • Bởi Diên Vỹ
    17/04/2013
    0 phản hồi
    danluan_c009.jpg

    Tui tưởng tượng cảnh đội quân bắt được quả tang những đôi đang trai trên gái dưới (mà thời ni có thể là trái dưới gái trên, hoặc đủ các tư thế khác nhau; luật cần phải chi tiết hóa chuyện này để bọn chúng hết cãi!), không đứa mô trong hai đứa mặc tí chi trên người. Bắt rứa mới đã! Vừa có bằng chứng thuyết phục, có thể phạt ở mức 1 triệu, vừa làm nhục được chúng nó, và (xin nói nhỏ) vừa khoái mắt!