tóc dài

  • Bởi tqvn2004
    01/07/2009
    4 phản hồi

    Vừa mới chớm vào đầu phố Hàng Bột (nay là đường Tôn Đức Thắng) thì tôi bị thanh niên cờ đỏ giữ lại. Họ nói tôi để tóc dài, sẽ bị đưa vào trụ sở để cắt tóc. Tôi cãi là tôi không để tóc dài mà chỉ là tóc quá lứa. Họ không chịu. Có cậu thanh niên cờ đỏ còn tỏ ra khoái chí là được hành hạ tôi. Tức quá tôi chửi luôn. Bạn đọc đừng nghĩ là tôi không biết chửi. Khi tức lên ta phải được chửi thành lời mới sướng.