tình trạng tuyệt vọng

  • Bởi tqvn2004
    24/09/2009
    3 phản hồi

    Rõ ràng là, điều mà chú chó đã qua quá trình "học hỏi" học được trong tấm lưới là nỗ lực trốn thoát khỏi bị giật là điều vô vọng. Chú chó này đã huấn luyện "tình trạng tuyệt vọng". Thí nghiệm này đã dẫn tới một cuộc cách mạng trong lĩnh vực tâm lý học nhận thức: Điều bạn nghĩ quyết định hành vi của bản (chứ không chỉ những hình phạt hay phần thưởng hữu hình).