tính cách độc lập

 • Bởi Admin
  18/06/2010
  3 phản hồi

  Bà mẹ Tây: "Ôi con có đau không con? Mà con phải biết tự đứng dậy để đi chứ". Còn bà mẹ Việt Nam: "Chết chết chết, có đau lắm không con??? Thôi té mãi nó trầy da, vi trùng nó vô hết, con vô cái xe tập đi cho mẹ!"

  Bởi Khách
  01/09/2009
  0 phản hồi

  Tính cách độc lập là gì? Là tính cách không dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác. Việc của mình, mình phải tự lo giải quyết. Người có tính cách độc lập là người không bị chi phối hoặc chịu ảnh hưởng của người khác, tự mình bíết phân biệt sự thể đúng sai, phải trái, không phạm sai lầm trong hành động. Người độc lập về kinh tế là người có thể sống mà không cần sự viện trợ của người khác.