Tin Không Lề

 • Bởi Admin
  06/05/2014
  8 phản hồi

  Tất cả các thông tin, bài vở đăng trên trang Ba Sàm và trên Facebook Ba Sàm trước đây (tức Tin Không Lề hiện nay), đều hoàn toàn do mình, tức Ngọc Thu, là BTV điều hành, viết và đăng tải, không liên quan gì tới anh Nguyễn Hữu Vinh.

  Bởi Admin
  10/02/2014
  2 phản hồi

  Hoan hô báo Đất Việt đã sử dụng hình ảnh bong bóng nhân quyền có dòng chữ "Quyền con người của chúng ta phải được tôn trọng" (mà các nhà hoạt động đã phát cho người dân trước đây nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền 10/12), để minh họa cho bài báo "Hội đồng Nhân quyền LHQ ghi nhận thành tích của Việt Nam".

  Bởi Admin
  25/11/2013
  5 phản hồi

  Ông Thủy đã ra đi sau khi đã ở tù gần xong bản án. Ông đã phải trả giá bằng sự hy sinh mạng sống của mình để tranh đấu cho tự do của người dân trong nước. Hãy tưởng nhớ đến ông, người tù chính trị Bùi Đăng Thủy vừa làm xong nghĩa vụ của một công dân!

  Bởi Diên Vỹ
  17/10/2013
  1 phản hồi

  Những nước đang có hoặc đã từng có các “lãnh tụ vĩ đại” thường là những nước nghèo, chẳng hạn như Trung Quốc có “Mao Chủ tịch vĩ đại”, có GDP bình quân đầu người trong năm 2012 là $6.188; Việt Nam ta cũng có “lãnh tụ vĩ đại”, có GDP per capita năm 2012 là $1.596; Cuba có “lãnh tụ vĩ đại” Fidel Castro, có GDP per capita năm 2012 là $9.900, Liên bang Nga, trước là Liên Xô, có “lãnh tụ vĩ đại” là Lenin, Stalin… có GDP per capita năm 2012 là $14.037.