tiến triển

  • Bởi Mắt Bão
    28/11/2014
    0 phản hồi

    Mặc dù có khó khăn, xã hội dân sự ở Việt Nam đang tìm được chỗ đứng, phát huy vai trò của mình, theo ý kiến các nhà quan sát và hoạt động từ Việt Nam.