Tiên Rồng

  • Bởi Admin
    06/02/2013
    0 phản hồi
    danluan_b0102.jpg

    Hỡi đất nước muôn năm rạng rỡ / Cõi tiên rồng từ thủa khai sinh / Dựng nền hạnh phúc thái bình / Một phương hùng cứ quang vinh lẫy lừng