Tiến Quân Ca

 • Bởi Admin
  29/08/2015
  4 phản hồi

  Có lẽ, trong lịch sử Việt Nam cho đến nay, chưa có bài hát nào được sử dụng nhiều bằng bài Tiến Quân Ca, bởi tính khách quan, đó là bài hát được Quốc hội của miền Bắc Việt Nam, năm 1946, lúc đó còn mang tên là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chọn là bài hát chủ đề giới thiệu một chính thể – một national anthem, mà cho tới nay chưa có sự thay đổi chính thức nào. Mặc dù sau khi Việt Nam không còn chiến tranh và chính thức đổi tên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bài hát này vẫn được vang lên với tư cách là một bài quốc ca.

  Bởi Sapphire
  25/08/2015
  0 phản hồi

  Tiến Quân Ca là một bài hát, gồm phần nhạc và phần lời. Phần nhạc là của Văn Cao, phần lời trước đây đã có tranh chấp, cho đến nay không thấy khiếu nại gì nữa, cho nên cũng thuộc về Văn Cao, trừ trường hợp một thời điểm nào đó ở tương lai trong giai đoạn bài hát còn được bảo hộ quyền tác giả, một người nào đó chính thức khiếu kiện kèm theo bằng chứng, lúc đó vấn đề sẽ được xem xét theo pháp luật. Lời bài hát cũng đã được sửa vài chỗ so với bản gốc, được xác nhận là đã có sự đồng ý của Văn Cao, cũng không có ai đòi chia tác quyền về lời. Do đó ở thời điểm này, Tiến Quân Ca được xem là thuộc về Văn Cao 100%.

  Bởi Admin
  22/08/2015
  1 phản hồi

  Trong thư ngỏ ngày 21-6-2010, bà Nghiêm Thúy Băng, vợ nhạc sĩ Văn Cao, đã gửi thư ngỏ lời được hiến tặng tác phẩm Tiến quân ca có đoạn viết “ Tôi là Nghiêm Thúy Băng 80 tuổi, vợ cố Nhạc sĩ Văn cao – tác giả Quốc ca Việt Nam ( đã mất từ 07/1995), đại diện cho gia đình đang hưởng quyền thừa kế các tác phẩm âm nhạc của ông, xin trân trọng ngỏ lời hiến tặng công chúng, Đảng, Quốc hội và Nhà nước tác phẩm “ Tiến quân ca” đang là Quốc ca Việt Nam từ năm 1946”.

  Bởi Sapphire
  21/08/2015
  0 phản hồi

  Trong khi chờ đợi hướng dẫn của Quý Trung tâm (VCPMC) cho việc thực hiện quy định này, cá nhân tôi sẽ: – Tạm thời không hát Tiến quân ca, hoặc – Theo quy định của cơ quan, đoàn thể cần phải hát Tiến quân ca trong các dịp cần thiết thì sẽ hát và xin chứng thực lưu lại để truy nạp tiền tác quyền khi có hướng dẫn cụ thể.