tích tụ đất đai

  • Bởi Khách
    23/09/2011
    1 phản hồi

    Cục diện như vậy, đảng và nhà nước biết, cùng với những nhức nhối, bức xúc ở tình trạng khiếu kiện đất đai, dân oan đất đai diễn ra hàng ngày. Vậy tại sao trong phát triển nông nghiệp nông thôn, ông Trọng không chú ý những cái khác, lại kiên trì với tích tụ đất đai? Biết đâu, với chỉ đạo đó, nay mai sẽ có một số hành lang pháp lý tạm thời được áp dụng trong khuôn khổ Luật Đất đai hiện hành, để hợp lý hoá quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền thuê đất, là những mảnh nạc, của tầng lớp địa chủ mới, sau đó đảng sẽ sửa đổi luật, ném cho nông dân phần xương còn lại.

    1945 – 2011, mèo lại hoàn mèo