Thuyết Tương Đối Tổng Quát

  • Bởi Trường Lâm
    09/12/2015
    9 phản hồi

    Các ý tưởng sáng tạo mang tính đột phá của Einstein thường nảy sinh bằng một hình ảnh trong đầu, và ông thường vận dụng trí tưởng tượng như thế để kiến tạo ra các cơ sở lý thuyết vật lý của mình. Einstein kể lại khi đang ngồi viết bài tại văn phòng cấp bằng sáng chế ở Bern, tự nhiên có một ý nghĩ ngộ nghĩnh đến với ông. Nếu một người đang sửa mái nhà bị trợt chân té, lúc đang rơi anh ta không cảm nhận được trọng lượng của mình nữa. Ông gọi đấy là cái ý tưởng làm vui sướng nhất đời mình.