Thuyền Trưởng Phillips

  • Bởi Hồ Gươm
    19/10/2013
    0 phản hồi
    1.jpg

    Khi những cuộc hải trình đi về miền biển Somalia đã đang và vẫn còn bị đe dọa bởi nạn cướp biển, hình ảnh một vị thuyền trưởng sẵn sàng đầu hàng chịu bị bắt làm con tin, để bảo đảm an toàn cho thủy thủ đoàn và cho hàng hóa mà con tàu có trách nhiệm chuyển giao, là hình ảnh khí khái của người công chính, và là nghĩa cử anh hùng thật đáng tôn trọng Đây chính là thông điệp của đoàn làm phim, khi tái hiện trên màn bạc quãng đời đẹp nhất của "Thuyền Trưởng Phillips."