Thủy Thiêm

  • Bởi Sapphire
    10/05/2018
    0 phản hồi

    Tôi chưa biết là thành phố Hạ Long sẽ đẹp đến mức độ nào khi hoàn thành việc phá đồi, phá núi để lấp biển. Nhưng hiện nay tất cả các dự án lớn thực hiện công trình của họ đều vi phạm quyền sống của dân khu vực Bãi Cháy.