Thúy Hiền

 • Bởi Hồ Gươm
  24/04/2013
  4 phản hồi
  danluan_c0012.jpg

  Những nhà sáng lập Phong Trào giàu năng lực, tài trí đã chứng tỏ được khả năng “khai dân trí” bước đầu. Vì thế, tôi nghĩ Ban Tổ Chức nên có cuộc thi viết ở bước kế tiếp là “Chấn dân khí” và cũng nên tổ chức những cuộc thi viết thành thông lệ hằng năm nhằm nâng cấp hiểu biết về Quyền Con Người, đồng thời cũng tạo nên nét đặc trưng đặc sắc của Phong Trào.

  Qua đó người dân được trang bị, học hỏi thêm kiến thức sử dụng Quyền này một các tối ưu, đúng mực, hiệu quả và nghệ thuật nhất. Hầu nhanh chóng góp phần chuyển hóa đất nước đi lên. Cụ thể như xây dựng ý thức tham gia chính trị trong quần chúng ở bước tiếp theo.

  Bởi Khách
  24/01/2013
  3 phản hồi
  giao_duc_quyen_con_nguoi.jpg

  Em tin những vận động của phong trào này là ngọn gió lành đang thổi vào ngọn lửa yêu nước, tôn trọng nhân quyền của dân tộc, tạo thành sức bật thay đổi bộ mặt xã hội, trở thành một đất nước dân chủ - văn minh – tự do – bình đẳng và thịnh vượng.