Thụy Du

 • Bởi Admin
  08/09/2016
  2 phản hồi

  Thế mà cũng gọi là nhà báo. Mày có thuộc câu này chưa: “Cướp đêm là giặc. Cướp ngày là ... vừa nói anh Tư vừa chỉ tay về hướng một nam thanh niên mặc quân phục cảnh sát đi cùng ba chú dân phòng lớn tuổi đang gom bàn ghế của quán cháo vỉa hè”. Ở đâu cũng vậy, với đám này thì không có hụi sống, chỉ toàn hụi chết mà thôi. Khốn nạn là bà con vừa đóng tiền mà còn phải năn nỉ để được chúng nó nhận.

  Bởi Admin
  12/08/2016
  0 phản hồi

  Mỗi tháng, ngoài nhiệm vụ phân phối công văn, báo chí thường kỳ cho các phòng ban và lãnh đạo; tôi được giao thêm việc phát tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ cho các đảng viên của công ty. Việc “thêm” này lẽ ra trước đây là của anh Phó bí thư chi bộ công ty, nhưng vì lý do bận rộn tập trung vào làm ăn kinh tế nên họ khoán luôn cho nhân viên văn thư.