thuế phí

 • Bởi Sapphire
  11/08/2015
  1 phản hồi

  Báo cáo khảo sát của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) và tiếng kêu trời của ông Chủ tịch Quốc hội là hai sự kiện rơi cùng một thời điểm, chúng độc lập với nhau, song sâu xa lại buộc chúng ta phải suy nghĩ về việc cần gỡ xuống những khẩu hiệu phát triển nông nghiệp nông thôn đầy sáo rỗng; có những chấn chỉnh quyết liệt, cụ thể về chính sách để người nông dân không rơi vào tình cảnh bần cùng hóa, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe!

  Bởi Sapphire
  28/06/2015
  2 phản hồi

  Khi đề cập đến thực trạng của xã hội, một doanh nhân đề nghị cần có cuộc vận động từ chính quyền, đoàn thể, tổ chức nhằm nâng cao dân trí, dân khí để mỗi người dân thoát khỏi sức ì, nhìn thấy mình đang sống trong thiệt thòi, nhận biết nghèo đói, tụt hậu là nỗi nhục và cần phải thay đổi một cách nhanh chóng. Trong cuộc sống sự nhẫn nại là một đức tính tốt nhưng vấn đề là nhẫn nại của chúng ta có giới hạn không?