thuế má

 • Bởi Admin
  06/12/2012
  2 phản hồi
  images_5.jpg

  Man Di quốc, vào năm 67 đời Cộng đế do việc triều chính không nghiêm, làm ăn thất bát. Dân tình ta than rất ghê,chỗ này cướp đất, chỗ kia giăng cờ phướn đầy những chữ đòi sự công bằng. Ngoài đường đã thế, trong triều còn loạn hơn. Các quan có chỉ hàm phẩm trật hẳn hoi mà gặp nhau quay mặt đi, không vái chào nhau như qui định của bộ lễ. Lúc bàn việc thì vân vi chỉ mặt nhau hặc tội bóng gió nhưng quyết liệt. Chưa bao giờ triều đình suy vi đến thế.

  Bởi Admin
  03/12/2012
  5 phản hồi
  tang_gia1.jpg

  Ai cũng biết, khoan thư sức dân được phản ảnh bằng tỷ lệ thu ngân sách nhà nước trên tổng sản phẩm quôc nội, tỷ lệ càng cao thì khoan thư sức dân càng thấp. Hiện tại, tỷ lệ đó ở Trung Quốc 17,3%, Thái Lan và Malaysia 15,5 %, Philipines 13%, Indonesia 12,1% , Mỹ 11% và Ấn Độ 7,8%, trong khi Việt Nam 28%.