thực trạng Dân Chủ

  • Bởi Hồ Gươm
    10/07/2010
    7 phản hồi

    Đã bao lâu nay hai chữ dân chủ! không những luôn là đề tài, là nguồn suy nghĩ, suy tư và là nguồn cảm hứng cho những ai nặng lòng với đất nước, mà hai chữ dân chủ còn là sự khát khao cháy bỏng của hàng chục triệu người dân VN. Dân chủ còn là tiền đề, là nền tảng cho sự phát triển toàn diện của một quốc gia, một dân tộc đang trên đường đi tìm ấm no hạnh phúc cho mình.