thua cuộc

 • Bởi Trà Mạn
  02/05/2015
  0 phản hồi

  Trong vài đối thoại được đưa ra bìa bốn cuốn truyện phim Ở đây có nắng của tôi, có câu “Đôi khi người ta cần sức mạnh không phải để thắng, mà để thua” của nhân vật nam khi quyết định kết thúc tình yêu ngang trái - một thắng thua rất nhỏ trong muôn trùng thế sự...

  Bởi Admin
  12/04/2011
  0 phản hồi

  Tôi đọc báo Hà Nội hồi ấy, thấy một câu chuyện thế này: cảnh sát Sài Gòn đàn áp, giải tán đám đông và không cho báo chí tiếp cận lấy tin, mới chĩa súng đe bắn một phóng viên Pháp (của hãng AP). Phóng viên này liền phanh ngực ra thách thức: “Bắn đi! Các anh thua rồi”. Tác giả bài báo bình luận: “Phải nói phóng viên này có một nhãn quan rất tốt”.