thử thách TPP

  • Bởi Mắt Bão
    20/11/2013
    0 phản hồi

    Việc tham gia vào TPP dường như là nỗ lực của ÐCSVN, nhưng bao giờ cũng thế, được cái này và mất cái khác. Họ có thể không chia sẻ quyền lực, nhưng dù muốn hay không, đã vào sân chơi, đành phải chấp nhận những nguyên tắc, nếu không muốn bị mời ra sân.