thống kê

 • Bởi Admin
  08/11/2010
  0 phản hồi

  Trong công tác thống kê kinh tế, Việt Nam hay tự “sáng tạo” ra những định nghĩa riêng, không nhất thiết tương đồng với thông lệ quốc tế.

  Bởi Admin
  17/06/2010
  0 phản hồi

  Sự sụp đổ của các nước XHCN ở Đông Âu cho thấy các nước này đã không có những điều tra xã hội nghiêm túc, để có thể dự báo xã hội mà điều chỉnh những khiếm khuyết và hạn chế kịp thời. Khi có sự biến xảy ra ở Đông Âu, hệ thống chính trị bị tê liệt ngay lập tức vì lực lượng ủng hộ ngay trong nội bộ đã không đủ lớn. Cũng nên nhớ rằng lực lượng cơ sở mới là yếu tố quyết định trong các biến sự. Có thể lấy sự thất bại của cuộc đảo chính Gorbachev do đa số thành viên Bộ Chính trị Đảng CS Liên Xô tiến hành làm ví dụ.Tôi cảm thấy dường như ở Việt Nam người ta không quan tâm tới những thống kê điều tra xã hội nghiêm túc.

  Bởi tqvn2004
  15/11/2009
  0 phản hồi

  Nghĩ mà thấy khó cho những người nghiên cứu kinh tế Việt Nam sau này. Bởi khi tiếp cận một con số dù từ nguồn chính thức phát ra mà không kiểm chứng, rất dễ bị sai. Từ con số sai, mọi phân tích hay bình luận sẽ sai theo. Các số liệu đưa ra hiện nay thường chỏi nhau, sự thiếu chính xác là do lý giải các con số theo mục tiêu phát ngôn.

  Bởi tqvn2004
  21/09/2009
  0 phản hồi

  Sự “sáng tạo” số liệu nói trên không phải là chuyện mới gặp ở Trung Quốc.

  Pages