Thomas Thanh NguyenTu

  • Bởi Khách
    03/07/2012
    3 phản hồi

    Lúc 8 giờ tối, tôi nhận được giấy mời từ anh Công An Khu Vực, hẹn làm việc vào 7 giờ sáng ngày 01/07/2012. Rồi từ lúc đó và suốt đêm, bốn nhân viên an ninh túc trực ở sân trước nhà đối diện với nhà tôi, chốc chốc đi qua đi lại và rọi cả đèn pin vào nhà.