thiếu tướng

 • Bởi Admin
  04/12/2013
  10 phản hồi

  Thật trớ trêu, chính các Đảng Cộng sản cầm quyền, trước hết và chủ yếu là Đảng Cộng sản Việt Nam, lại để mất quyền lãnh đạo, Cần lưu ý rằng Đảng Cộng sản Việt Nam mất quyền lãnh đạo, Cộng hòa XHCN Việt Nam sụp đổ mà không thông qua một cuộc chiến tranh với chủ nghĩa đế quốc.

  Bởi Admin
  08/10/2012
  2 phản hồi

  Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược - Bộ Công an, khẳng định: Nếu Đảng không vượt qua được chính mình thì việc đánh mất vai trò cầm quyền là tất yếu!

  Bởi Hồ Gươm
  24/06/2012
  0 phản hồi

  Với tư cách là người tham gia theo dõi vụ án ngay từ giai đoạn đầu đến giờ. Cho dù án đã kết. Vụ án tướng Thanh đã kết thúc. Nhưng có lẽ những hậu vị chua đắng, xót cay mãi mãi sau này vẫn khó nhòa nhạt nổi. Và mỗi lần nhắc về nó lại khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện vui về những… con rạm miền Trung:

  Bởi Khách
  06/06/2010
  1 phản hồi

  - Đ/c Bộ trưởng Bộ Công an