Thích Giác Dũng

  • Bởi Hồ Gươm
    06/03/2019
    0 phản hồi

    Bằng văn thư gửi Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm ở CHLB Đức và CH Séc do chùa Vĩnh Nghiêm Nürnberg phổ biến chúng ta nhận thấy rằng Công thức giáo hội Phật giáo nhà nước kết hợp với ủy ban nhà nước về người VN ở nước ngoài cùng ĐSQ thành lập chùa và hội Phật tử ở xứ người của sư Thích Thanh Phong đã đi vào hồi phá sản, những trò đánh phá điên cuồng, vu khống đê tiện đối với những nhà sư không theo định hướng XHCN của đám tay chân của sư Thích Thanh Phong trong BDH chùa Vĩnh Nghiêm Nürnberg trong thời gian qua càng chứng minh rõ sự phá sản này. Những tên lợi dụng núp bóng nhà chùa chuyên rình mò, nghe ngóng tin tức để báo cho ĐSQ mà tôi, tác giả bài viết này biết rõ tên tuổi, đã là nhân tố tích cực nhất để đưa cái nghiệp mang chuông của Thích Thanh Phong kết thúc nhục nhã nơi xứ người.