thị trường tự do

 • Bởi Trà Mạn
  22/02/2015
  0 phản hồi

  Khi một quốc gia giành được độc lập, bản thân quốc gia đó và các nhà đầu tư có thể chịu những ảnh hưởng kinh tế khá sâu sắc. Tự do hóa kinh tế là hiện tượng một quốc gia mở cửa với thế giới về mặt thương mại, luật pháp, thuế quan và một số lĩnh vực khác ảnh hưởng chung tới tình hình kinh doanh tại quốc gia đó.

  Bởi Diên Vỹ
  30/10/2013
  1 phản hồi

  Hành vi của con người bị ảnh hưởng bởi những động cơ lợi ích, tuy vậy khi có sự cạnh tranh công bằng thì những động cơ lợi ích này lại khiến người ta hành động một cách rất nhân văn. Chính sự can thiệp mạnh mẽ, áp đặt những chuẩn mực, độc quyền trong các dịch vụ công lại là nguồn gốc của những bất cập.

  Bởi Admin
  09/04/2011
  1 phản hồi

  Bản chất của con người là lúc nào cũng muốn được nhiều hơn, thị trường tự do tạo điều kiện thực hiện những ham muốn như thế nhưng lại không bảo vệ được những người kém may mắn. Nhưng những cố gắng nhằm ngăn chặn những nhu cầu và ước muốn cơ bản này của con người lại dẫn tới những tội ác còn lớn hơn nhiều. Lịch sử nước Nga trong một trăm năm qua, từ các Sa hoàng qua thời Xô Viết đến chế độ đầu sỏ của Putin hiện nay, có đủ các bằng chứng cần thiết cho điều vừa nói.