The Wolverine

  • Bởi Hồ Gươm
    25/08/2013
    0 phản hồi
    1.jpg

    Wolverine Logan từ lúc chào đời trong truyện tranh Marvelcho đến khi xuất hiện trên màn ảnh đại vĩ tuyến, không hề thay đổi. Tất cả những gì anh từng trải chỉ để minh định một điều: Sống trong đời ai cũng bị tổn thương, người thường, siêu anh hùng hay dị nhân cũng vậy. Từ những đau khổ mất mát kể cả lỗi lầm, người ta mới nhận biết: Số phận tăm tối như nhà tù, giam hãm một đời người đáng sợ như thế nào. Không thể cam tâm chờ đợi ai đó cứu mình. Muốn thoát ra khỏi tình huống ngặt nghèo này, người ta phải tự thắng để chỉ huy, để tìm ra con đường xán lạn cho bản thân và cho những người chung quanh. Ý niệm này là thông điệp của "The Wolverine," là cách sống của người sói Logan…Và phải chăng cũng là phương hướng, mà những nhà hoạt động vì Nhân Quyền đã đang sử dụng, để đấu tranh đòi hỏi công bình-tự do-bác ái cho nhân loại, trong bối cảnh đầy bạo lực của thế giới hôm nay.