thế lực

 • Bởi Mắt Bão
  22/10/2013
  4 phản hồi

  Đừng tốn thêm công an, an ninh tìm kiếm làm gì cho phí công. Nếu thực lòng muốn tìm cho ra “Thế lực thù địch” của đất nước này, các vị lãnh đạo đảng chỉ cần nhìn vào gương sẽ thấy.

  Bởi Mắt Bão
  16/10/2013
  2 phản hồi

  “Tự diễn biến” hiểu theo nghĩa đơn thuần của từ ngữ, là sự tự thay đổi từ bên trong của mỗi sinh vật (hay sự vật) để chuyển hoá từ hình thái nầy sang hình thái khác, là quy luật của tự nhiên, nhằm thích ứng cho sự sinh tồn và tiến hoá. Con người không thoát ra khỏi quy luật chung, lại có bộ não vượt trội với sức tư duy vô biên, nên sự tự diễn biến là không ngừng, và không thể ngăn cản được. Bản chất sự tự diễn biến của con người luôn có xu hướng đi tìm sự cân bằng, hướng đến tự do, để kiến tạo một đờì sống có hạnh phúc hơn, một xã hội tốt hơn, một thế giới đẹp hơn.

  Bởi Admin
  30/11/2010
  20 phản hồi

  Quan điểm “quân đội chỉ là của dân tộc” là quan điểm phản động về chính trị và đặc biệt nguy hiểm.

  Bởi Admin
  19/09/2010
  2 phản hồi

  Trung Quốc ngày nay đang củng cố những biên giới của họ và đang bắt đầu hướng ngoại. Những khát vọng của chính sách ngoại giao của Trung Quốc cũng hiếu chiến như là của Hoa Kỳ một thế kỷ trước, nhưng cho những mục đích hoàn toàn khác nhau. Trung Quốc không xử dụng cái phương cách giảng đạo cho những giao dịch thế giới, kiếm cách để lan rộng một ý tưởng hoặc một hế thống quản trị chính phủ. Phát triển đạo đức trong những giao dịch quốc tế là một mục đích của Mỹ, không phải là của Trung Quốc. Những hành động ở ngoài nước Trung Quốc được lèo lái bởi nhu cầu của họ để bảo đảm năng lượng, kim loại, và những khoáng chất chiến lược trong mục đích bảo đảm tiêu chuẩn đời sống đang đi lên của một dân số khổng lồ, với con số vào khoảng một phần năm tổng dân số thế giới.

  Bởi Admin
  10/09/2010
  0 phản hồi

  Năm 1428, kết thúc cuộc kháng chiến chống quân Minh, giành lại độc lập, Nguyễn Trãi đã viết Bình Ngô đại cáo. Mở đầu bản tráng ca chống giặc ngoại xâm lại là hai câu nói về dân: “Nhân nghĩa chi cử, yếu tại an dân / Điếu phạt chi sư, mạc tiên khử bạo”. Muốn nói chuyện nhân nghĩa trước hết phải để yên dân, phải chăm lo cho dân trước khi lo giặc giã. Đó là đạo lý xưa nay, tiếc thay cho đến ngày nay ít ai chịu thấm nhuần, trong khi giặc giã đang thập thò trước cửa.

  Bởi tqvn2004
  08/12/2009
  0 phản hồi

  Người bán chim xách những lồng chim còn lại về nhà, chăm sóc mấy con chim qua ngày. Đợi đến mùa xuân mang ra hội chợ xuân bán. Khách hàng không thấy ai qua nữa, có người nói chim của anh có ‘’vấn đề’’. Đằng sau anh có nhiều ‘’vấn đề’’ phức tạp lắm. Bạn bè của anh cũng xa lánh dần.

  Bởi tqvn2004
  08/12/2009
  0 phản hồi

  Nguyên nhân do mâu thuẫn về giai cấp, tên bán chim đã thù ghét cán bộ Đảng ta. Bởi vậy việc xui con đá bóng vỡ kính là hoàn toàn có cơ sở để kết luận. Ngoài ra trong quá trình điều tra còn phát hiện được âm mưu thâm độc của hắn là tuyên truyền, phát tán bọn chim biết nói tiếng người, nếu không ngăn chặn thì biết đâu sau này bọn chim bị lợi dụng để phát ngôn xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước. Kèm theo có thu giữ 01 lồng chim, 01 con chim khướu màu đen biết nói đến chủ quyền biển đảo.

  Bởi tqvn2004
  08/12/2009
  0 phản hồi

  Đằng sau hành vi của đứa bé này, có ai xúi dục không, nhằm ý đồ gì, có tổ chức bàn bạc hay cấu kết không, ai là người mua bóng cho đứa bé, bóng loại gì, giày loại gì, bao nhiêu tiền, thằng bé này đá bóng được bao lâu, có tập huấn ở đâu không. Bạn bè nó là những ai, bố mẹ anh chị nó và bố mẹ bạn bè nó là những người như thế nào. Có vấn đề gì về tư tưởng chính trị không, có ai thù hận hoặc bất mãn với chế độ không… Các đồng chí phải nhanh chóng khẩn trương xác minh để làm rõ những câu hỏi này.