thăng tiến

 • Bởi Khách
  31/08/2014
  3 phản hồi

  Tôi biết Đảng hiện giờ vẫn khẳng định rằng cơ hội là công bằng với mọi người, nhưng thực tế thì không thấy có ai ở ngoài Đảng được bổ nhiệm những vị trí quan trọng, quyết định.

  Bởi Mắt Bão
  14/03/2014
  1 phản hồi

  Nhân nói đến chuyện điều chuyển lãnh đạo, đầu tháng 3 năm 2014, Thủ tướng VN có chỉ đạo tại Thông báo số 85/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) 2014-2015.